ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Ευγενική Υπενθύμιση

ΕΑ 612 – “ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ Ι” : παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα να ανατρέξουν στην πλατφόρμα e learning του μαθήματος προκειμένου να ενημερωθούν για την αναπλήρωση και τις λοιπές οδηγίες για την τελική παράδοση και την εξέταση του μαθήματος.
ΕΑ 803- “ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ” : παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα να ανατρέξουν στην πλατφόρμα e learning του μαθήματος προκειμένου να ενημερωθούν για την αναπλήρωση και τις λοιπές οδηγίες για την τελική παράδοση και την εξέταση του μαθήματος.
Η Διδάσκουσα

Dr. Artemis Kyrkou

architect