Λειτουργία Πανεπιστημίων: Η απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες για τη δια ζώσης διδασκαλία.
Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία-Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή
υπουργική Απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες για τη δια ζώσης διδασκαλία 
των φοιτητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 Σύμφωνα με πληροφορίες του esos δείτε λεπτομέρεις στη σύνδεση