----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αίτηση Έναρξης Πτυχιακής Εργασίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2022/23

θα γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

ως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023