ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αίτηση Έναρξης Πτυχιακής Εργασίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2022/23

θα γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

ως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023