ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To μάθημα Φωτισμός και Χώρος ΙΙ, την Παρασκευή 15.12.2023,
θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΣΤΕΦ 210, 09.00 – 12.00 και 12.00 – 15.00 με στόχο
την συμπλήρωση των 13 διδακτικών μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο.
Παράλληλα θα γίνει ένα ακόμα μάθημα, την εβδομάδα αναπλήρωσης των
εργαστηρίων, Παρασκευή 19.01.2024, 09.00 – 12.00.

Η διδάσκουσα
Μάρα Σπέντζα