Σέρρες, 11-12-2203    Αριθ. Πρωτ.: 785

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»

ανακοινώνεται  ότι:

με την αριθ. πρωτ. 784/11-12-2023 Πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος, συγκαλείται στις                 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής :

Θέμα: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος  για την πλήρωση μιας (1) θέσης  μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στη θεωρία του εσωτερικού χώρου και της αρχιτεκτονικής» του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΡΡ 36968)

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αθανάσιος Πανταζόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

(Το πρωτότυπο με υπογραφή υπάρχει στο αρχείο του Τμήματος)

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2023/12/20231211-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πρόσκληση-Συγκρότηση-Εκλεκτορικού-Σώματος-ΑΡΡ-36968.pdf