Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για τη μονιμοποίηση της κας Κερτεμελίδου Παρασκευής στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο “Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου και Χρηστικό Αντικείμενο” ΑΡΡ 32552

 

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/01/20240110-Orismos_trimelous-eisigitikis_epitropis_APP-32552-ΨΓΘ146ΨΖ3Π-6Ν8.pdf