Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Κουζελέα Στυλιανού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Ψηφιοποίηση και αναπαράσταση αντικειμένων και χώρων” ΑΡΡ 32602

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/01/20240110-Orismos_trimelous-eisigitikis_epitropis_APP-32602-6Θ2Τ46ΨΖ3Π-ΗΗΑ.pdf