----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

61st/19-02-2024 Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της

Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού

Θέμα 3.γ.ο

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη δυο 2 συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή» του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/02/20240226-Απόσπασμα-Πρακτικού-ΕΣΠΑ-96ΖΗ46ΨΖ3Π-ΤΟ6.pdf