----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

EA104 – Plastic Art I

Introduction to Plastic Art and Sculpture.
The course, with lectures and exercises, opens the dialogue with space and three-dimensional objects, which are topics that will occupy students during their studies. Through exercises, students discover the possibilities of different materials and techniques and acquire new skills that help them perceive space and volume.

info

Code: ΕΑ104

Study semester: 1st

ECTS: 3

link

Hours/week: 3

General Infrastructure Courses (GIC)

Workload / semester: 75

Indicative Portfolio of student course work

Search by category or student last name