----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

Εσωτερικοί σύνδεσμοι

Αξιολόγηση μαθημάτων από φοιτητές

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους όλων των μαθημάτων

  1. (2020-21 ΧΕ - Εργ.) - Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εργαστηριακού μέρους όλων των μαθημάτων
  2. (2020-21 ΧΕ - Θεωρ.) - Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα θεωρητικού μέρους όλων των μαθημάτων
  3. (2020-21 ΕΕ - Εργ.) - Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εργαστηριακού μέρους όλων των μαθημάτων
  4. (2020-21 ΕΕ - Θεωρ.) - Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα θεωρητικού μέρους όλων των μαθημάτων
  5. (2021-22 ΧΕ - Εργ.) - Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εργαστηριακού μέρους όλων των μαθημάτων
  6. (2021-22 ΧΕ - Θεωρ.) - Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα θεωρητικού μέρους όλων των μαθημάτων
  7. (2021-22 ΕΕ - Εργ.) - Εαρινό Εξάμηνο 2021-22 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εργαστηριακού μέρους όλων των μαθημάτων
  8. (2021-22 ΕΕ - Θεωρ.) - Εαρινό Εξάμηνο 2021-22 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα θεωρητικού μέρους όλων των μαθημάτων

Ετήσεις εκθέσεις αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ από φοιτητές: